Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba (1883 - 1969) - zakladateľ Aikida

O’ sensei
1. doshu, zakladateľ Aikido
1883 - 1969

1883 - narodil sa 14. decembra v Tanabe, prefektúra Wakayama
1912 - odchádza na Hokkaido, kde stretáva Sokaku Takeda od ktorého sa učí Daito-ryu Aiki-Jujitsu, ktoré ako sa neskôr ukáže má najväčší vplyv na formovanie techník Aikido
1919 - stretáva Onisaburo Deguchi-ho - hlavného predstaviteľa náboženskej skupiny Omoto kyo, ktorá má vplyv na formovanie filozofickej stránky Aikido
1927 - odchádza s rodinou do Tokya a začína učiť umenie Aiki
1942 - umenie Aiki dostáva svoju definitívnu podobu a meno - AIKIDO, ktoré je zaregistrované prostredníctvom Dai Nippon Butoku Kai u Japonskej vlády
1960 - získava medailu Japonskej vlády - Shiju Hosho
1969 - nás opustil 26. apríla, vo veku 86 rokov

Kisshomaru Ueshiba

Kisshomaru Ueshiba (1921-1999)

2. doshu

1921 - narodený 27. júna v Ayabe
1946 - vyštudoval Waseda University - fakulta ekonomiky a politických vied
1956 - prvá verejná ukážka Aikido a začiatok vyučovania pre verejnosť
1957 - vydaná prvá kniha o Aikido
1969 - získava titul Doshu
1995 - získava medailu Japonskej vlády - Zui Hosho
1999 - nás opustil 4. januára, vo veku 77 rokov

Moriteru Ueshiba

Moriteru Ueshiba (1951 - *)

3. doshu

1951 - narodený 2. apríla v Tokyo
1976 - vyštudoval Meiji Gakuin University - fakulta ekonomiky
1996 - sa stáva generálnym riaditeľom Hombu Dojo Tokyo
1999 - získava titul Doshu

Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda (1940 - *), Shihan 7. Dan Aikikai

Shihan
7. Dan Aikikai
čestný technický riaditeľ SAA
1995 - 2002 technický riaditeľ SAA

Narodený: 8.4.1940, Tokyo

Vzdelanie: Physical Education, Nihon Taiku University - Tokyo

Aikido: cvičí od roku 1958, t.j. takmer 47 rokov. Je nositeľom 7. Dan-u Aikikai, 5. Dan-u Sumo, 4. Dan-u Judo. Jeho učiteľom je H. Tada - 9. Dan Aikikai. Posledný stupeň v aikido obdržal v roku 1989.

História pobytov: do roku 1965 Japonsko, 1965 - 1970 Taliansko, 1970 - 1977 Japonsko - učiteľ športu na gymnáziu, od 1977 roku Zürich, Švajčiarsko - Aikido Ikeda dojo, Zürich (jeho dojo má okolo 150 študentov).

Poverenia Hombu dojo: od roku 1977 technický riaditeľ A.C.S.A. (švajčiarska Aikikai), od roku 1995 technický riaditeľ ČAA (Česká republika), od roku 1996 technický riaditeľ SAA, technický riaditeľ organizácií v Juhoslávii a Maďarsku, ruskej skupiny z Moskvy, naposledy aj v Turecku. Od roku 1996 technický poradca IAF (Medzinárodná federácia Aikido) spolu s H. Isojamou (9. Dan).

Iné aktivity: okrem aikida vyučuje Hojo (disciplína pochádzajúca zo šermiarskej školy Kashima Shinden Jiki shinkage rju zo 14 storočia používajúca hojo bokken). Usporadúva semináre genkikai (zdravotný systém vychádzajúci z aikida, západných a východných zdravotných systémov).

Semináre: v minulosti okrem iného Španielsko, Švédsko, Fínsko, Francúzko, Rakúsko; v súčasnosti pravidelne Japonsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Česko, Slovensko, Juhoslávia, Rusko (Moskva).

Hobby: klasická hudba, obzvlášť L. Beethoven.

V priebehu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečakane a vážne ochorel. K ľútosti všetkých svojich študentov a organizácií, pre ktoré pracoval a rozvíjal aikido a svoj didaktický systém.

Zo zdravotných dôvodov odstúpil k 1. januáru 2003 z všetkých funkcií a povinností, ktoré vykonával z poverenia Hombu Dojo pre národnú organizáciu aikido v Slovenskej republike (SAA), ale i v ďalších európskych krajinách, kde dlhé roky pôsobil. Hodno spomenúť najmä Švajčiarsko, kde dlhé roky žil (ASCA) a Českú republiku (ČAA). Vetšina týchto organizácii pokračuje a rozvíja aikido aj po zmenených organizačných podmienkach, no stále v zmysle senseiovho odkazu.

SAA ustanovila šihana Masatomi Ikedu do funkcie čestného technického riaditeľa SAA.