Život je rozvoj. Ak nerozvíjame svoje techniky a ducha, je to ako byť mŕtvy.

Ueshiba Morihei zakladateľ AIKIDA

trener logo-aikido

Aikido nie je šport, ale bojové umenie.
Šport je obmedzený a má fyzické hranice.
V aikide nie je otázkou kto je rýchlejší alebo silnejší, ale kto má správny timing.
Správne načasovanie je charakterizované vlastnou intuíciou.
Tréningom aikida sa školí nielen vaše telo,
ale hlavne vaša intuícia.

Našou hlavnou úlohou a myšlienkou je šíriť Aikido, japonskú kultúru a tiež etické hodnoty, ktoré boli a sú v Japonsku rozvíjané dlhé storočia.

AKTUALITY A INFORMÁCIE

NOVEMBER :Skúšky technickej vyspelosti 2017

Čítaj viac

AKTUALITY A INFORMÁCIE

OKTOBER : Nábor : Jesenný nábor pokračuje .Nábor prebieha celý rok.Každý štvrtok !!

Čítaj viac

AKTUALITY A INFORMÁCIE

SEMINAR UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA JÚN 2017

Čítaj viac

AKTUALITY A INFORMÁCIE

JÚL, AUGUST. : Fungovanie doja počas letných prázdnin: dojo je júl a august otvorene !!

Čítaj viac