Seminare 2011-2016

Spoločné fotky našich seminárov, skúšok a odovzdávanie diplomov.