MAREC 2018 :PRÍPRAVA NA SKÚŠKY

Seminár - príprava na skúšky 11.-12 marec 2018 Ďakujem všetkým účastníkom na vzíkendovom seminári za vysokú účasť a skvelú atmosféru! s pozdravom Roman Lamoš